Tréneri & členovia

 

V našom klube trénujú kvalifikovaní tréneri ktorí flexibilne reagujú na dynamický vývoj spoločnosti a požiadavky dnešných detí a mládeže na šport. 

Neustále si dopĺňame športové vedomosti v kontexte s vývojom športových disciplín a rozširujeme portfólium o  moderné, netradičné športy, ktoré si deti a mládež radi osvojujú. 

Postupne sme prehodnotili náš športový program a okrem tenisu sme rozšírili činnosť o výuku netradičných športov, ktoré v súčasnosti mládež preferuje ako sú napríklad : baseball, lukostreľba, detský golf, jazda na ” Dračích lodiach ” a pod.

Spolupracujeme s mladými športovcami a využívame naše skúsenosti z pôsobenia v zahraničí. 

 

                              Tréneri  

 

                                                            F87AC134-D67D-4EC3-96D5-FB49A563C413 

                                      Ľubica a Ludo 

Ludo – športové referencie : 

hrad a ja

- vzdelanie – FTVŠ, aprobácia Tv – Biológia

- tenisový tréner, licencia A

- tenisový rozhodca, licencia A

- majster Československa v kanoistike

- propagátor trikového lyžovania

- skúsenosti z viacročného pôsobenia v zahraničí

- trénuje všetky vekové kategórie

- absolvent workshopov v Prahe, Stupave, Bratislave, Nemecku a v Rakúsku

    ludo21   lpett3         IMG_20150723_0034

    je výhodou,keď tréner okrem tenisu ovláda viacero športových disciplín

IMG_20150723_0036      IMG_20150723_0032     IMG_20150723_0035

                 foto z čias, keď sme skúšali trikové lyžovanie

  IMG_20150723_0030      IMG_20150723_0046   kanoe

     niečo z gymnastiky      1. miesto v Znojme    po 55 rokoch znova v kanoe

golf - green card      ludo golf   kanoe1

                môj hobby šport                     môj výkonnostný šport

kayak dšo baseball a tenis  14339284_1753082338278883_1426718757_o

       morský kayak              baseball – u nás netradičné športy     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Ľubica – športové referencie

trénerka1

– tenisová trénerka,licencia C

- absolventka kurzu trénerov v Piešťanoch

- tenisová rozhodkyňa, licencia C

- trénerka detí a mládeže

- skúsenosti zo zahraničia

- zameranie na deti predškolského a mladšieho školského veku

- zabezpečuje všeobecnú prípravu všetkých vekových kategórií

trénerka4   tréning7   kr

firma q     mdd 2015 3    IMAG0191

lubi padl    14339888_1753081978278919_1949878248_o    lubi pettneu

lubi golf5   lubi golf3    lubi golf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Michal – tenisový odchovanec klubu

nové2

- študent

- pomáha pri tréningoch,

- spolupracuje pri sparingoch  

- participuje pri organizovaní športových akcií

V rámci organizácie veľkých podujatí pozývame našich priateľov a podporovateľov

noviny team    nové   ukážka výstroje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                              niečo z histórie klubu

pod sokolicami          mingo2      Snímka063

tréningy Pod Sokolicami  Dominik po víťazstve v HTO 2006   návšteva škôlky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  družstvo dievčat na foto pod textom dosiahlo najväčšie úspechy v súťaži družstiev

  viacero z týchto dievčat študuje, alebo trénersky pôsobí v zahraničí

   IMG_20150710_0002   IMG_20150723_0042   IMG_20150723_0039

          po historickom víťazstve v Piešťanoch          dvorec na OŠG

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                           zopár záberov zo zahraničia

                                IMG_20150722_0080          IMG_20150710_0003   

                  krásne obdobie v Alpách, kde bol s nami Ročko

      IMG_20150723_0017    IMG_20150723_0013   IMG_20150723_0010

                   šikovné a talentované deti sa našli i V Alpách

      IMG_20150723_0003   gastein koník   IMG_20150723_0008

      IMG_20150723_0004   IMG_20150723_0009   IMG_20150723_0012

                  neoceniteľné sú poznatky z pôsobenia v zahraničí

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                           

                              foto z turnajov v zahraničí

            IMG_20150723_0024    IMG_20150723_0040     IMG_20150723_0023

         a sme doma – športové akcie pre základné školy a organizátorský tím

  hus,adám,martin,,,         noviny team          2002 skup ii

       náš tím je otvorený spolupráci s ľuďmi, ktorí uznávajú rovnaké hodnoty

   noviny ii              2002 skupina      2002 noviny

     tieto zábery z doby, keď ešte mládež nebola chorá na počítačovú chorobu

                                          rocco tenista           malý tenista

                              historicky najmladší členovia klubu

       Napriek súčasným veľmi zložitým podmienkam pre rozvoj športu snažíme sa poskytnúť najmladšej generáci čo najlepšie podmienky pre pohybovú činnosť a pre výkonnostný šport. Našou prioritou je oboznamovať najmenších so športom, získavať deti a ich rodičov pre systematickú pohybovú činnosť a vytvárať im čo najlepšie podmienky pre športovanie.  Skladbu nášho klubu tvoria hlavne najmenšie deti v prípravke.

Začneme od škôlkarov a detí mladšieho školského veku:

  • škôlkári tvoria osobitnú kategóriu nášho klubu majú k nám voľný vstup a organizujeme pre nich viaceré bezplatné športové podujatia napríklad ” Detskú športovú olympiádu “

  ” Škôlkári a prváčikovia:   

                                                                                                                                                                                 

kr          najmenší1           kr

                              4 – 5 – 6 ročné deti                                   

         IMAG0919          IMAG0892          najmenšia skupina

         TCM organizuje a umožňuje všetkým záujemcom z radov detí zúčastňovať

                             sa bezplatných športových podujatí

         cvičenia obratnosti        súťaže družstiev       v plnom nasadení

                                                                                                                                                                                   

          Mš Východná        mš 1 východná        nástup pred dúťažou

                návšteva škôlky na Juhu                              súťaže      

                                          tréningové pomôcky        my sme víťazi

          IMAG0949         22092011198     18062013(013)_2

                        “Detská Športová Olympiáda” pre škôlkárov

     ” Prípravka “       

  • druhou kategóriou sú deti mladšieho školského veku v prípravke, ktoré po potrebnom základnom výcviku a ďalšej príprave môžu buď pokračovať v rekreačnej forme prípravy, alebo začať so špeciálnym tréningom a súťažiť v kategórii detí do 8 rokov a do 10 rokov                              

                                                    Fotka(934)       Snímek 158

                              klubový turnaj             kondičný tréning    

            tcm2013 2          tcm2013         tcm

                          činnosť v hale                            jeseň       

     IMAG1511        IMAG1509       kr

                                        halové majstrovstvo               

          kr           kr       kr

                                   Halové majstrovstvo

            IMAG1412         kr        IMAG1414

                                      tréningová skupinka         

      ” Tínedžeri “          
  • ďalšou kategóriou sú ” tínedžeri ” ktorí si na systematickú tenisovú aktivitu zvykli, stala sa pre nich prirodzenou potrebou a už sú u nás niektorí viac ako 10 rokov

       tínedžeri    TCM dorastenci         IMG_1351_2

           majstrovstvo Trenčína      tréningová skupina             ceny pre víťazov            

                                                                rocco tenista

                       náš nezabudnuteľný V.I.P. člen ROCCO
 
Rekreační hráči a priatelia:
  • osobitou kategóriou sú naši priatelia a rekreační hráči, pre ktorých pripravujeme tenisové turnaje a podujatia, ktoré okrem športovej stránky  majú i hodnotný spoločenský charakter.
                             “  Friendship CUP ”

                            Friendship cup 2012

                           Memoriál MUDr. P.Lovišku

  účastníci2       pred tturnajom  DSCN0161

                                   účastníci rekreačného turnaja  

víťazi         druhé miesto     3miesto

        víťazi turnaja             druhé miesto               tretie miesto

 

                                  

 

 


 


  

 

t