Oznamy

 

 

ROK 2023

                       

                                           Pozvánka

 

    „ Majstrovstvo Trenčína v tenise neregistrovaných hráčok „

                                                       2023  

Bezplatné športové podujatie v ktorom dávame šancu väčšinovej časti detskej populácie – deťom, ktoré  nie sú registrované vo výkonnostnom tenise, ale hrajú tenis pre radosť z pohybu a zo športu. V turnaji si môžu porovnať svoje zručnosti v tenise a zažijú nefalšovanú radosť z tenisovej hry bez nátlaku a stresu.

Propozície:

Miesto: HOSS SPORT CENTER – tenisové dvorce / umelá tráva /

Veková kategória: dievčatá do 10 rokov

Prihlášky: Formou komentára pod pozvánkou / Treba uviesť meno a priezvisko  + dátum narodenia a adresa /

Uzávierka prihlasovania: 12.5.2023 / štvrtok /

Termíny zápasov: prvé zápasy 15.5.2023 / pondelok / od. 16.00 hod

Podmienka účasti : – hráčky nie sú registrované v systéme STZ, ZsTZ,

-      Dobrý zdravotný stav

-      Športové oblečenie            

Podrobné informácie budeme priebežne zverejňovať na fb.: Tenisové centrum mládeže Trenčín

Mgr. Ľ. Kuhloffel

kr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2022

                            

                                      POZVÁNKA

 

      „ X. ročník. Detská športová olympiáda

                                         16.6.2022                                                                              

Propozície:

Organizátor : Tenisové Centrum Mládeže Trenčín

Miesto : Hoss sport center / tenisové dvorce /

Čas : od 16.00 do 18.00

Vstup : bezplatný

Zúčastnené deti dostanú športovú trofej sadu pasteliek a omalovánku

 Program: Zábavné cvičenia, súťaže, základy tenisovej

 hry, detský baseball, detský golf, lukostreľba…….               

Podmienkou účasti je dobrý zdravotný stav a športový úbor.

Dieťa musí byť po celý čas podujatia v sprievode dospelého rodinného príslušníka.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví a majetku súvisiace s účasťou na podujatí a pobytom v mieste konania                                                                                                                                    

    Športové podujatie podporuje mesto Trenčín. Ďakujeme     

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POZVÁNKA

 

“ Bezplatný športový program pre deti “

V tomto kalendárnom roku opäť dávame príležitosť všetkým deťom, ktoré prejavia záujem o šport získať množstvo nových pohybových podnetov rozvíjajúcich a zdokonaľujúcich všeobecné pohybové zručnosti.

Deti spoznajú nové športy a môžu sa rozhodnúť v ktorom chcú pokračovať naďalej.

V atraktívnych súťažiach si budú môcť deti vyskúšať svoje zručnosti v obratnosti, behu, rýchlosti a orientácii v priestore a pod.

Propozície:

Miesto: HOSS SPORT CENTER / športový areál, Karpatská ul. /

Organizátor:  TCM Trenčín

Termín: program začne podľa meteo podmienok – začiatok oznámime na stránke fb Športový program pre deti Trenčín

Čas: 16.00 – 17.00

Prihlasovanie: formou komentára na fb stránke ŠPORTOVÝ PROGRAM PRE DETI TRENČÍN

/ do komentára uviesť meno a priezvisko dieťaťa + dátum narodenia /

Vekové rozpätie: 5 až 9 rokov

Oblečenie: športové + športová obuv

Podmienkou účasti je dobrý zdravotný stav. Dieťa musí byť po celý čas podujatia v sprievode dospelého rodinného príslušníka. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví a majetku súvisiace s účasťou na podujatí a pobytom v mieste konania.

46696947_497573523985881_6655975921725472768_n (3)  pred tréningom

 

Bezplatný ” Športový program pre deti Trenčín ” bol dňom 12.5.2022 ukončený -  pokračujeme v aktivitách s deťmi materských škôl.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahoj deti,

I v tomto roku pokračuje pandémia koronavírusu, ktorá značne poškodila športovú činnosť na celom svete. Avšak vyzerá to, že je na ústupe a my budeme môcť realizovať bezplatnú športovú aktivitu, ktorú náš klub pre Vás pripravil na tento rok. Čítajte pozorne nasledujúce riadky a keď Vás tento športový program osloví prihláste sa.

ŠPORT NAJMENŠÍM TRENČÍN – bezplatný športový program pre deti i rodičov.

            Náš športový klub flexibilne reagoval na súčasnú zložitú situáciu zapríčinenú pandémiou koronavírusu a pripravil  pre deti predškolského a mladšieho školského veku s rešpektom na opatrenia viacero variant a foriem bezplatných športových  aktivít, ktoré budeme realizovať v najbližšom období. Dáme tak šancu najmladšej generácii spoznávať viacero športových disciplín a vybrať si  šport, ktorý ich bude baviť.

            Deti sa hravou a zábavnou formou  zoznámia s rôznymi druhmi športov a naučia sa správnemu vykonávaniu pohybových štruktúr. Vytvorili sme vhodné podmienky, ktoré  umožnia všetkým záujemcom z radov detí zapojiť sa do týchto atraktívnych pohybových aktivít.

            Účastníci športového programu budú mať možnosť naučiť sa základom niektorých netradičných športových disciplín, akými sú napríklad tenis, golf, lukostreľba a baseball. Sú to športy, ktoré nie sú zaradené do školských osnov a s ktorými sa bežne nestretnú. Okrem toho budú do nácviku zaradené i základné prvky z atletiky, gymnastiky, loptových hier a cvičenia všestrannosti.

            S potešením registrujeme zvýšený záujem rodičovskej komunity participovať pri pohybových aktivitách ich detí, preto oslovujeme s touto atraktívnou ponukou i mladú rodičovskú komunitu.  Program je koncipovaný tak, že umožňuje aj rodičom, aby sa intenzívnejšie zapojili do nácviku a osvojovania si jednotlivých športových disciplín. Máme aj pre nich pripravené odpovedajúce športové náčinie a atraktívne súťaže.       

             Program a všetky ďalšie podrobné informácie budú uverejňované  na fb stránke : Šport najmenším Trenčín. Na tejto stránke sa formou „ komentára“ môžu včas prihlasovať záujemcovia o tento program.

Všetky športové aktivity v rámci tohto programu budú realizované za striktného dodržiavania protipandemických opatrení.

fb: Šport najmenším Trenčín

fb. Športová akadémia L2

fb. Tenisové centrum mládeže Trenčín

fb. Šport pre deti a mládež

fb. Pohyb pre zdravie Trenčín

Tak deti, tešíme sa na stretnutie v Hoss sport centre – Koordinátor: Mgr. Ľ. Kuhlöffel

Pridávame ilustračné foto z niektorých bezplatných športových podujatí, ktoré sme už organizovali.

      34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)     33045779_2114816088749138_8812146347240062976_n     14424029_1756432511277199_1389403575_o

      20150919_105503     2015 25.6. 177     20150919_092055 ˇˇsport najmenším Trenčín1 (1)       koláž šport najmenším  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIII. ročník. Detská športová olympiáda.“  

Detská športová olympiáda , ktorú sme oficiálne organizovali už ôsmy krát sa uskutočnila v sobotu 12.9.2020 v modernom športovom areáli HOSS SPOR CENTER za ideálneho počasia a zámer a ciele, ktoré sme si určili  sa uskutočnili v plnom rozsahu. Formou pozvánok sme na toto bezplatné športové podujatie pozvali deti predškolského veku zo škôlok zriaďovaných mestom a deti, ktoré škôlky nenavštevujú sa o podujatí dozvedeli prostredníctvom oznamu na našej webovej stránke a na viacerých fb stránkach, ktoré spravujeme. Okrem toho sme na vhodných miestach v škôlke i v športovom areáli umiestnili informačné plagáty.

Počas organizovania a realizácie olympiády sme rešpektovali hygienické nariadenia vydané vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a každé dieťa i osoby, ktoré dieťa sprevádzali povinne použili pred vstupom na športovú plochu dezinfekciu. Takisto sme počas športového podujatia rešpektovali zákony európskej únie o ochrane osobných údajov a vyhotovovaní fotografickej dokumentácie. pri prezentácii sme si poznačili len krstné meno dieťaťa a fotodokumentáciu si robili rodičia. Len na ich rozhodnutí bolo, či nám podľa ich uváženia preposlali nejaké foto.

 Zámer a ciele projektu boli naplnené v plnej miere. Olympiády sa zúčastnili okrem pozvaných detí i mnohí rodinní príslušníci. Okrem rodičov i mladší a starší súrodenci, starí rodičia i rodinní priatelia. Podujatia sa zúčastnili i deti zo súkromných škôlok a deti, ktoré materské školy nenavštevujú.

 Obsah a pestrosť športových disciplín zaručovali atraktivitu podujatia a deti vydržali viac ako dve hodiny udržať pozornosť a nadšenie športovať, čo je obdivuhodné a svedčí to o dobrom výbere športových disciplín. Na tomto mieste treba zdôrazniť fakt, že deti sa zoznamovali i s netradičnými športovými disciplínami, ktoré nie sú v školských osnovách na žiadnom stupni.

 Pre deti sme pripravili množstvo športového náčinia, aké väčšina doteraz nepoznala :

•             detské tenisové raketky, špongiové a softové tenisové loptičky

•             detské baseballové lapačky  a pálky

•             baseballový stojan na odpaľovanie loptičiek

•             detské luky a šípy s bezpečnostným hrotom vo forme lepiacej loptičky

•             detské golfové palice z programu SNAG – puttery i drivery

•             golfové lepiace loptičky a lepiace terče

•             množstvo  gumených lôpt rôznej veľkosti

•             plošné reflexné rebríky

•             ploché rôznofarebné terčíky

•             rôzne druhy a veľkosti kužeľov

•             Lepiace terče horizontálne i vertikálne

•             Rôznofarebné kruhy rôznej veľkosti

Za ideálneho počasia sa ihrisko postupne zaplnilo malými deťmi a začali sa rôzne hry na jednotlivých stanovištiach. Bolo ich neúrekom. Na prekážkovej dráhe si deti vyskúšali rýchlosť, obratnosť i orientáciu v priestore a rozhodnosť. Zaujali ich rôzne cvičenia so špongiovými i softovými loptičkami. Pri hodoch na cieľ si mohli overiť úroveň koncentrácie a koordinovanosti pohybov. Pri tenise jemný cit pre loptu, jemnú motoriku rúk a zmysel pre rovnováhu. Pri bežeckých disciplínach akceleráciu pohybov a šprintérsku rýchlosť. Pri baseballe švih, presnosť a šikovnosť ruky pri chytaní loptičky do lapačky. No a nakoniec si vyskúšali streľbu z detských lukov  na lepiaci terč pri maximálnom dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

I keď hlavnou cieľovou skupinou boli deti predškolského veku zúčastnilo sa olympiády viac, ako šesťdesiat detí vo veku od troch do dvanásť rokov. Táto účasť napriek situáciou s pandémiou nás  potešila a považujeme to za pozitívny trend do budúcnosti.

Čo povedať na záver. Akcia sa vydarila, striktne sme trvali počas celého priebehu športového podujatia na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení. Pred začiatkom i v priebehu olympiády sme dbali na  dezinfekciu rúk a ostatné opatrenia. Neprišlo k žiadnemu zraneniu, alebo k narušeniu priebehu olympiády.

Všetky deti dostali za športové nasadenie a predvedené výkony zaslúženú odmenu vo forme športových trofejí, účastníckych medailí, diplomov, omaľovániek a farebných ceruziek.

Záujem malých detí i sprevádzajúcich rodičov a rodinných príslušníkov o olympiádu potvrdil udržateľnosť tohto projektu do budúcnosti. Detská športová olympiáda má nesporne význam a miesto v popularizácii telesnej kultúry a v systéme približovania športu najmladšej generácii nášho mesta. Je na mieste poďakovať za podporu olympiády zo strany mesta Trenčín, bez ktorej by sme toto významné športové podujatie nemohli realizovať.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

   VIII. ročník. Detská športová olympiáda.“  

 

                                                                                      12.9.2020

 

Tenisové centrum mládeže Trenčín  Vás pozýva  na atraktívne bezplatné športové podujatie,ktoré organizujeme pre deti predškolského veku a pre žiakov základných škôl.

Dátum: 12. 9.2020 / sobota /

Miesto: HOSS SPORT CENTER, Karpatská ul., tenisový areál

Čas: od 10.00 hod do 12.00.hod.

Oblečenie a obutie: športové

Ceny: športové trofeje, diplomy, kresliace potreby atď.

 Program:

 • Rôzne hravé súťaže zamerané na obratnosť a orientáciu v priestore, presnosť pohybov a pod.
 • Ukážky a praktické precvičovanie tenisu, golfu, baseballu, lukostreľby atď.

Podmienkou účasti je dobrý zdravotný stav a športový úbor. Dieťa musí byť po celý čas podujatia v sprievode dospelého rodinného príslušníka. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví a majetku súvisiace s účasťou na podujatí a pobytom v mieste konania

 V tomto školskom roku organizujeme  :

 • Tenisový výcvik
 • Golfový výcvik
 • Všeobecná pohybová príprava vhodná pre rôzne športy 

Športové podujatie podporuje mesto Trenčín    

Mgr. Ľ.Kuhlöffel

0905 237 377

ludosport45@gmail.com

www. tenisove-centrum.sk

fb.:Športová akadémia L2

32399263_306130169919798_2219994966678044672_n  kr  20150919_114004

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2020

Deti ideme ďalej so super športovým programom.

Rok 2020 začalo naše mládežnícke centrum  v plnej forme s novými predsavzatiami a športovým programom, ktorý osloví všetky deti túžiace po pohybe a športe. Uspeli sme  s projektom detskej športovej  olympiády a s projektom celoročnej športovej činnosti. Úspešný bol i náš projekt zameraný na približovanie telesnej kultúry a športu  najmladšej generácii. Členov TCM Trenčín potešilo ocenenie zo strany mesta Trenčín, ktoré bolo udelené na výročnom vyhlasovaní najlepších športovcov riaditeľovi TCM  Mgr. Ľ. Kuhloffelovi za celoživotné angažovanie v športovej činnosti s deťmi a mládežou.

Ako vždy sme sa tešili na príchod jari a na presun športových aktivít do vonkajšieho prostredia. Nebezpečná pandémia však prerušila a posunula náš stanovený  športovo – vzdelávací program a i my sme sa museli s touto novou neľahkou situáciou vysporiadať. Odsunutá do neurčita bola i podpora mesta formou dotácií pre športové kluby. Našťastie včasnými opatreniami všetkých zodpovedajúcich inštitúcií sa darí pandémiu pozitívne riešiť a my sme konečne mohli začať so športovou  činnosťou za dodržiavania striktných hygienických opatrení.

 Deti, máme pre Vás pripravený bezkonkurenčný športový program v tradičných i netradičných športoch.

Je to spektrum športov, s akými ste sa doteraz väčšina z vás nestretla a môžte sa naučiť novým zručnostiam, ktoré sa vám isto v budúcnosti zídu.

Chcete sa naučiť  ? :

 • byť šikovnejší, obratnejší a zručnejší
 •  základy tenisovej hry
 • základy golfu
 • správne behať, skákať, , hádzať, chytať a prihrávať
 • strieľať z luku na lepiaci terč
 • strieľať z gumipušky na terč
 • základy baseballu
 • základy gymnastiky a loptových hier.   

To všetko sa môžete naučiť s nami v perfektnom športovom areáli HOSS SPORT CENTER a vo výbornej partii vašich rovesníkov. S nami sa môžete spolu i s rodičmi a súrodencami perfektne zabaviť na bezplatných športovo – spoločenských podujatiach, ktoré organizujeme počas roka.

Stačí sa prihlásiť na : ludosport45@gmail.com

 

IMG_20180519_115103     pred tréningom    46696947_497573523985881_6655975921725472768_n (3)

34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)    46951614_465357310931694_258438640445685760_n (1)   32186216_2110339745863439_2660381212194897920_n

32399263_306130169919798_2219994966678044672_n20150919_092055   kr

kr   mdd 2015 5   kr

21246597_1994259757471439_1573020476135130886_o  tréningové pomôcky  34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)

ludostrelec (2) – kópia  pokojná plavba krásným prostredím Váhu   14375144_1753082408278876_1135832818_o

14329277_1753082391612211_604818084_o  14455954_1756432791277171_1195108873_o   12045790_1632021210384997_6592622391060212774_o

20150919_105503  12068482_1632019980385120_6546951106966130749_o   kr

malý tenista   tréner2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2019

Poďakovanie mestu Trenčín za podporu

 

 

ďakujeme touto cestou mestu Trenčín, ktoré podporilo našu činnosť i v tomto roku. Bez tejto podpory by sme nemohli uskutočniť celú radu bezplatných aktivít pre deti a mládež.

Významné množstvo detí, hlavne predškolského a mladšieho školského veku sme zoznámili s netradičnými športmi a umožnili sme im vyskúšať a zoznámiť sa so športovými prostriedkami, ktoré ešte doteraz nepoznali.

Nezabudli sme ani na stredoškolákov. Urobili sme im atraktívne športové dni.

Ešte raz srdečná vďaka 

 

Členovia TCM Trenčín

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VII. ročník  „ Detská športová olympiáda „  2019

    I tentokrát nám počasie prialo a olympiáda sa uskutočnila v príjemnom prostredí športového areálu na sídlisku NOVINY.  I napriek tomu, že sa v tomto termíne súčasne konali spoločenské podujatia pre deti na výstavisku a v nákupnom centre, potešila nás veľká účasť a záujem zo strany detí a ich rodičov, starých rodičov i súrodencov o toto športovo – spoločenské podujatie.                  

Pre úspešnú realizáciu olympiády sme už tradične pripravili množstvo rozmanitého športového náradia a náčinia  a začali sme športovať. 

                  Deti súťažili v týchto športových disciplínach:

 • Štafetové súťaže : V štafetových súťažiach  si deti vyskúšali bežecké schopnosti – rýchlosť behu, obratnosť i orientáciu v priestore
 • Hod loptičkou na lepiaci terč: Pri hodoch na cieľ si overili šikovnosť, presnosť,  koncentráciu a koordinovanosť pohybov.
 • Tenis : Deti si osvojovali základy tenisovej hry a zabavili sa pri jednoduchých súťažiach. Zároveň  zdokonaľovali jemný cit pre loptu a zmysel pre rovnováhu
 • Bežecké súťaže: Pri bežeckých disciplínach si účastníci okrem zábavy overili aj akceleráciu a šprintérsku rýchlosť.
 • Baseball : činnosť s baseballovou lapačkou a pákou bola pre väčšinu detí novinkou. Pri baseballe si vyskúšali švih a techniku úderu, šikovnosť ruky pri chytaní loptičky do lapačky a presnosť  hodu
 • Lukostreľba: Tento nesporne atraktívny šport zaujal nielen najmenších, ale i súrodencov a rodičov, ktorí si ho  so záujmom aj vyskúšali.
 • Cvičenia s loptami rôznej veľkosti: Deti si pri rôznych cvičeniach overili jemnú motoriku, orientáciu v priestore i všeobecnú obratnosť.
 • Dvojskok z miesta – bolo to cvičenie, ktoré preverilo dynamiku dolných končatín
 • Hod na basketbalový kôš – v rámci  tejto súťaži si deti mali možnosť overiť presnosť pohybov a koncentráciu na športový výkon   

Skladbu i náročnosť súťažných disciplín sme zostavili s rešpektom na vek a úroveň pohybových schopností detí predškolského veku. Našim cieľom bolo, aby sme formou hry a zábavných súťaží učili deti novým pohybovým štruktúram a jemnej motorike. Zároveň aby sme ich motivovali k pravidelnej pohybovej činnosti.

Našu činnosť dlhodobo zameriavame na vekovú kategóriu najmenších a tak  prevažná väčšina zúčastnených detí bola predškolského veku. Množstvo zúčastnených  detí na tomto podujatí je dobrým signálom i do budúcnosti. Potvrdzuje to, že záujem  o našu športovú ponuku a detský športový program je medzi rodinami s malými deťmi čoraz intenzívnejší. Potešila nás i skutočnosť, že viaceré deti prejavili záujem pokračovať s nami v športovej činnosti i naďalej.

Olympiáda sa uskutočnila v príjemnej, radostnej atmosfére a počas celého podujatia nedošlo k žiadnemu zraneniu, ani k inakšiemu narušeniu jej pokojného priebehu. Maličkí sa mali možnosť oboznámiť  s netradičnými športovými disciplínami, pre nich doposiaľ neznámymi a naučili sa novým pohybovým štruktúram. Po pestrom športovom programe ktorý upútal nielen deti, ale aj ich rodinných príslušníkov sme olympiádu ukončili záverečným vyhodnotením a odmenením všetkých účastníkov pamätnou medailou, omaľovánkami, farebnými ceruzami, detskými knihami a drobnými spomienkovými predmetmi.

Veľká účasť a  záujem celých rodín o detskú športovú olympiádu, nefalšovaná radosť detí, uznanie zo strany rodičov i rodinných príslušníkov poukazuje na význam a opodstatnenie tohto podujatia. Obľúbenosť olympiády zároveň potvrdzuje trvalú udržateľnosť tohto športového projektu a perspektívne pokračovanie i v ďalšom období. Nakoniec i to že to bol už siedmy ročník a olympiáda sa stala tradičným, mestom podporovaným športovým podujatím  potvrdzuje jej opodstatnené zaradenie do detského programu nášho klubu a kalendára športových podujatí v Trenčíne. 

Športové podujatie podporilo mesto Trenčín.

Mgr. Ľudovít Kuhlöffel

 

46696947_497573523985881_6655975921725472768_n (3)     IMG_20180519_115103   pred tréningom

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                                          POZVÁNKA     

                    

             „ VII. Detská športová olympiáda  „              

                                18. 5. 2019 

 Vážení rodičia – milé deti,

Touto cestou pozývame všetky deti z Trenčína a blízkeho okolia na bezplatné  športové podujatie, ktoré bude dňa 18.5.2019 / sobota / v modernom športovom areáli HOSS SPORT CENTER na Novinách. V rámci atraktívnych súťaží  sa deti  budú môcť dobre zabaviť a zároveň si otestovať obratnosť, rýchlosť, bystrosť a mieru talentu pre šport. Vyskúšajú si streľbu z luku, obratnosť s tenisovou raketkou, triafanie na lepiaci terč, hod na kôš, putting na terč, dvojskok z miesta, zbieranie loptičiek na čas a odpaľovanie a chytanie baseballovej lopty

Pre víťazov a účastníkov podujatia máme pripravené množstvo športových trofejí a darčekov.

 Tak deti, treba len prísť, priniesť si dobrú náladu a chuť športovať.

Propozície:

Organizátor : Tenisové Centrum Mládeže Trenčín

Termín : 18.mája. 2019 / sobota /

Miesto : Hoss sport center / Karpatská ul. na sídlisku Noviny /

Čas : od 10.00 do 12.00

Od 12.00 vyhlásenie víťazov a odovzdávanie športových trofejí a darčekov

Podmienkou účasti je dobrý zdravotný stav a športový úbor. Dieťa musí byť po celý čas podujatia v sprievode dospelého rodinného príslušníka. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví a majetku súvisiace s účasťou na podujatí a pobytom v mieste konania

                 Športové podujatie podporuje mesto Trenčín          

   Mgr. Ľ.Kuhlöffel                     www.tenisove-centrum.sk/OZNAMY/ 

   0905 237 377                            fb:  Pohyb pre zdravie Trenčín                         

                                                         fb: Šport pre deti a mládež Trenčín

                                                         fb.:Tenisové centrum mládeže Trenčín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahoj športoví priatelia,

Onedlho sa zimné obdobie skončí, lyže odložíme a sporadicky si zalyžujeme už len na ľadovci.  Opäť sa budú otvárať možnosti pre outdoorové športy, ktorých je v súčasnom svete pestrá ponuka.

Aj my sa už tešíme na pokračovanie v zaujímavých a atraktívnych jarných a letných pohybových aktivitách.  

Naším športovým programom chceme upriamiť Vašu pozornosť na zmysluplné pohybové aktivity, ktoré prinášajú deťom radosť, potešenie a pozitívne pocity. I v tomto roku budeme  pokračovať v projekte Pohyb pre zdravie, ktorý podporilo mesto Trenčín a zároveň  nadviažeme na projekt Deti chcú šport – dajme im šancu, ktorého realizáciu v minulom roku podporil Úrad vlády SR.  

Tieto zaujímavé a úspešné projekty  sme skoncipovali a rozbehli na základe dlhodobého vzájomného spoznávania a stretávania sa s tisíckami detí a mládeže všetkých vekových kategórií z Trenčína, blízkeho okolia, ale i zo vzdialených krajín. Potešil nás enormný záujem  a účasť na našich podujatiach, čo nás zároveň povzbudilo do ďalších aktivít.

Žiaľ ešte stále pretrváva stav, kedy sa aktívne zúčastňuje športových aktivít menej ako šesť percent mladej populácie a zvyšok detí a mládeže je pasívny. Nemusíme zdôrazňovať, aké to má zdravotné následky.

Našim cieľom je i v toto roku zaujať mladú populáciu pestrou športovou ponukou, ktorá pozostáva z viacerých atraktívnych športových disciplín. So zaujímavou ponukou oslovujeme nielen aktívnych športovcov, ale najmä väčšinovú časť mladej populácie, ktorá sa aktívne nezúčastňuje výkonnostného športu.

Športový program sme pripravili pre materské a základné školy i pre stredoškolskú mládež. Môžu sa jej zúčastniť celé kolektívy i jednotlivci.

Čo ponúkame:

1. Základný a zdokonaľovací tenisový výcvik pre všetky vekové  kategórie.

 

34343413_2121659728064774_6338766022543147008_o    32399263_306130169919798_2219994966678044672_n   33200298_2114816035415810_7013042821061935104_n (1)

 

2. Základy lukostreľby pre deti a mládež. Upravené podmienky pre zachovanie maximálnej bezpečnosti.

 

21246597_1994259757471439_1573020476135130886_o     21733692_1970015413252240_1961311929_o

 

3. Plavby na malej a veľkej dračej lodi – základný kanoistický výcvik pre jazdy na kanoe

 

pokojná plavba krásným prostredím Váhu    46652385_2209983982605849_8050614582273638400_n (1)    22711713_1990119114575203_454573358_o

 

4.Prípravné hry a základné cvičenia pre detský golf. Zábavné súťaže pre deti a mládež.

 

32186216_2110339745863439_2660381212194897920_n    34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)   32186216_2110339745863439_2660381212194897920_n

 

5. Organizovanie športových dní pre školy a triedne kolektívy.

 

46831264_270579783644090_2816275013072584704_n     46789508_950148335176490_5950818278283673600_n (2)    46850121_2333286873614917_6605042497267695616_n

6. Organizovanie eventov so športovou tematikou.

 

Tešia sa na Vás tréneri TCM

 Záujemci o ktorúkoľvek aktivitu z našej ponuky sa môžu kontaktovať na e mail: ludosport45@gmail.com

Naše stránky:

www.tenisove-centrum.sk

fb: Tenisové centrum mládeže Trenčín

fb: Pohyb pre zdravie Trenčín

fb: Športová akadémia L&L

fb: Šport pre deti a mládež Trenčín

 

 

Rok 2018

 

” Deti chcú šport – dajme im šancu. “

 

             V spoločnosti panuje vo veľkej miere názor, že deti nemajú záujem o šport a pohybové aktivity.   My tvrdíme opak  - deti chcú šport, majú záujem o pohybové aktivity i o systematické športovanie v špecifických športoch, treba im len poskytnúť možnosť vyskúšať celé spektrum pohybových aktivít a športových disciplín. Následne im vytvárať podmienky, aby vo vybranom športe, alebo kombinácii športov mohli systematicky pokračovať. Toto tvrdenie máme podložené  množstvom poznatkov získaných dlhoročnou činnosťou s deťmi a mládežou všetkých vekových kategórií.

V tomto roku sme rozbehli projekt, ktorý v súčasnosti ešte prebieha a ktorého hlavným cieľom je motivovať a získať pre pohybové aktivity a šport čo najväčší počet detí a aktívne zapájať i stredoškolskú mládež. Popri systematickom tréningovom procese zapájame do zážitkovej športovej činnosti i väčšinovú skupinu mládeže, ktorá aktívne nešportuje. 

Pri realizácii projektu sme si potvrdili hypotézu, že deti majú v sebe geneticky uložený prirodzený záujem o pohybovú činnosť a sekundárne i o špecifikovaný šport.Základnou podmienkou  je upútať ich už v rannom veku zaujímavými pohybovými činnosťami a následne získať ich trvalý záujem o pohybové aktivity formou vybraného športu.

Hlavný cieľ: 

Zabezpečiť vhodné športové priestory a poskytnúť deťom a mládeži možnosť vyskúšať si zážitkovou formou celé spektrum pohybových aktivít a športových disciplín. Následne im vytvárať podmienky, aby vo vybranom športe, alebo kombinácii športov mohli systematicky pokračovať. Prostredníctvom tejto činnosti aktívne zapojiť do športovej činnosti významné množstvo detí predškolského a školského veku a študentov stredných škôl. Vhodne motivovať rodičov a rodinných príslušníkov, aby sa aktívne zúčastňovali nami organizovaných športových podujatí.

Aké sú čiastkové ciele projektu, ktoré od začiatku roka plníme:

 • Zabezpečujeme okrem kvalitného športového programu i adekvátne  materiálne vybavenie technickými pomôckami a športovými prostriedkami čo do kvality i množstva, odpovedajúce zámerom a cieľom projektu.
 • Motivujeme praktizovaním športových ukážok menej tradičných športov v základných a stredných  školách väčšinovú časť detí a mládeže pre účasť na pravidelných pohybových aktivitách.
 • Snažíme sa zaujať deti a mládež organizovaním série športových podujatí pre deti s rodičmi.
 • Získavame pre   túto myšlienku i rodičov a rodinných príslušníkov, pretože ich podpora pre šport zúčastnených detí je nevyhnutná.
 • Prispievame našou športovou činnosťou   k zlepšeniu postojov mladej spoločnosti k telesnej kultúre a k športu
 • Približujeme šport jednoduchými, ale pritom zábavnými pohybovými aktivitami hlavne najmenším deťom a mládeži
 • Zapájame do pohybových aktivít i väčšinovú časť školskej mládeže, ktorá šport obľubuje, ale nemá túžbu prevádzať ho výkonnostnou formou.

Ktoré činnosti sme už prakticky realizovali: 

 • v rámci celoročného  tenisového programu sme uskutočnili sériu bezplatných ukážok pre záujemcov o túto hru.
 • Navštívili sme  materské a základné školy a zapojili cca 440 detí predškolského veku do nášho projektu.
 • Majstrovstvo Trenčína neregistrovaných detí do 7 rokov
 • Majstrovstvo neregistrovaných detí do 12 rokov
 • Detský Crossfit – súťaž pre deti predškolského a mladšieho školského veku

Športové podujatia a aktivity pre deti s rodičmi, mládež i dospelých:

 •  Plavby na Dračej lodi – uskutočnili sme sériu bezplatných plavieb pre deti predškolského a mladšieho školského veku spolu s  rodičmi
 • Plavby na Dračej lodi – v rámci programu mimoškolskej športovej aktivity  pre stredné školy sme uskutočnili plavbu so študentami OŠG Trenčín a Zdravotnej školy v počte cca 240 študentov
 •  Program pre základné a stredné školy v Trenčíne a okolí sme  oslovili listom s ponukou bezplatnej plavby na Dračej lodi v priebehu celého mesiaca september.
 • Založili sme skupinu nadšencov Dračích lodí, ktorá začala s pravidelnými plavbami a tréningami
 • Lukostreľba  ,uskutočnili sme historicky prvú rodinnú súťaž v lukostreleckom viacboji pod názvom „ Orlie pero „ Toto nesporne atraktívne podujatie  pozostávalo v streľbe z detských, reflexných, tatárskych a kladkových lukov na rôzne terče.
 • Na mestskom letnom kúpalisku sme počas letných prázdnin uskutočnili v auguste bezplatné podujatie pre deti s rodičmi v lukostreľbe a učili sme deti tenisovým základom a zručnostiam. Vydarená akcia, ktorú budeme opakovať
 • V máji sme usporiadali charitatívny tenisový turnaj štvorhier na podporu trenčianskeho útulku pre psíkov. Bol orientovaný na rekreačných hráčov všetkých vekových kategórií ktorí si chcú zašportovať a zároveň podporiť naše úsilie o zlepšenie podmienok pre opustených psíkov.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora športu na rok 2018

Fotodokumentácia:

 • Činnosť s deťmi predškolského veku

18194680_153976971801786_7595420193187922759_n  32399263_306130169919798_2219994966678044672_n 32186216_2110339745863439_2660381212194897920_n

46951614_465357310931694_258438640445685760_n (1)   34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)    34343413_2121659728064774_6338766022543147008_o

 • Činnosť so žiakmi základných škôl

32917365_2114816255415788_3812643349127495680_n      33200298_2114816035415810_7013042821061935104_n (1)   luk9 (1) 

46696947_497573523985881_6655975921725472768_n (1)     33873846_312740462592102_8370948030781718528_n   33664140_311328702733278_7238908262031032320_n

 • Činnosť so študentmi stredných škôl

  pokojná plavba krásným prostredím Váhu    46621764_259191868100835_7289217674985340928_n   46652385_2209983982605849_8050614582273638400_n (1)

46850121_2333286873614917_6605042497267695616_n    46831264_270579783644090_2816275013072584704_n    46789508_950148335176490_5950818278283673600_n (2)

46763272_2329077057134555_3076344229262262272_n   46850121_2333286873614917_6605042497267695616_n    46866297_342089243285846_1369675657788784640_n

 • Športové podujatia pre deti a mládež 

21733692_1970015413252240_1961311929_o   21125745_1994259854138096_6813730155664858224_o   21246597_1994259757471439_1573020476135130886_o

 • Zabezpečenie tréningovými a športovými prostriedkami

 45228752_2170612003207352_5431692633552453632_n     12068482_1632019980385120_6546951106966130749_o tréningové pomôcky

 •  Športové podujatia pre verejnosť a rekreačných športovcov

22711713_1990119114575203_454573358_o    13282776_1706855432901574_46772996_o  13282593_1706854732901644_1291323512_o  

Dotácia z Úradu vlády SR – dokumenty

Naše stránky – facebook:

fb: Pohyb pre zdravie Trenčín 
fb: Šport pre deti a mládež Trenčín
fb.:Tenisové centrum mládeže Trenčín

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

t