Aktivity

 

2022

 

” Dajme šancu najmenším “

 

V tomto kalendárnom roku sme realizovali viacero projektov, ktoré boli zamerané na vekovú skupinu detí predškolského a mladšieho školského veku. Jedným z nich bol i projekt pod názvom Dajme šancu najmenším.  Zámerom a hlavným cieľom projektu bolo motivovať deti k pohybovej aktivite a návyku vykonávať rôzne formy telesných aktivít pravidelne. Dosiahli sme to organizovaním množstva bezplatných športových podujatí, návštevou detí v materských školách, ukážkami a následne praktickým precvičovaním základov viacerých športov. Pri realizácii projektu sme použili množstvo technických pomôcok a rozmanité športové prostriedky. Boli to napríklad veľké gumené lopty, detské tenisové loptičky špongiové, mäkké tenisové lopty, detské baseballové palice, stojan na odpaľovanie, baseballové lapačky, detské luky, špeciálne upravené šípy, špeciálne lepiace terče, kruhy rôznej veľkosti, plošné reflexné rebríky,  farebné kužele rôznej veľkosti, detské tenisové rakety, detské súpravy na výuku golfu, terčíky rôznej farby a veľkosti, volejbalové, futbalové a basketbalové lopty a pod. Je to skutočne veľké množstvo športového náčinia.

Deti sme zoznamovali so športovým náčiním, ktoré doposiaľ nepoznali. Ukázali sme im viacero netradičných športov, ktoré si potom osvojovali a precvičovali. V rámci rôznych atraktívnych súťaží si deti mohli overiť úroveň svojej šikovnosti, rýchlosti a obratnosti. Účastníkom športových podujatí sme rozdali náučné omaľovánky so športovou tematikou a farebné pastelky.

Projekt sme úspešne realizovali s podporou Nadácie SPP. Ďakujeme.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Motto: 

” Našu činnosť nehodnotíme podľa počtu zlatých medailí,

ale podľa množstva detí, ktorým sme ukázali cestu športu “

 

X. ročník Detská športová olympiáda 2022

 Tak ako predchádzajúce ročníky sme úspešne realizovali i tento jubilejný desiaty ročník tohto už tradičného bezplatného športového podujatia zameraného na väčšinovú  skupinu detí predškolského a mladšieho školského veku. DŠO je súčasťou série športových podujatí, ktoré organizujeme v priebehu roka s cieľom zapojiť do systematickej pohybovej prípravy čo najviac detí, ktoré majú záujem o pohybové aktivity a šport. Zámerom bolo upriamiť  pozornosť najmladšej generácie na zmysluplné pohybové aktivity, ktoré prinášajú deťom radosť, potešenie a pozitívne pocity.

 Z objektívnych dôvodov sme termín olympiády presunuli na 16.6.2022 a ukázalo sa, že táto voľba bola správna. Napriek búrkovému počasiu nám príroda dovolila, aby sme opäť úspešne uskutočnili olympiádu v športovom areáli HOSS SPORT CENTER. Deti súťažili v tradičných i netradičných  športových disciplínach. Boli rozdelené podľa vekových kategórií i podľa typu súťaže.  V atraktívnych súťažiach mali príležitosť preukázať rýchlosť reakcie na vizuálny a verbálny podnet, v bežeckej rýchlosti, koordinovanosti pohybov, v priestorovej orientácii i  v rozhodovaní.  

 Deti si popri množstvu súťaží hernou formou osvojovali základné prvky z tradičných športov, ale aj prvky z nových moderných športov, ktoré má terajšia mládež v čoraz väčšej obľube. V rámci olympiády sme deti zoznámili s netradičnými športovými disciplínami a športovým náčiním, ako sú napríklad športové prostriedky na baseball – rukavice a pálky rôznych typov, baseballové loptičky a stojany na odpaľovanie potrebné pri nácviku a tréningu.

 Mali možnosť vyskúšať si pre nich nové športy ako je golf a tenisová hra. Mohli si nacvičovať a vyskúšať základné golfové údery  s použitím najmodernejšieho golfového vybavenia pre ich vekovú kategóriu – golfové palice, vertikálne i horizontálne terče, tréningové lepiace loptičky a ďalšie špeciálne prostriedky.

 Okrem toho sme pre deti pripravili množstvo tenisových raketiek a detských tenisových loptičiek. I v tomto športe si mohli vyskúšať základné údery a prípravné cvičenia. Skrátka mohli sa do sýtosti vyšantiť.  Prostredníctvom olympiády sme sa snažili podporiť a zintenzívniť i komunikáciu a záujem mladých rodičov o pravidelné pohybové aktivity ich detí. Zamerali sme sa na úsilie spoločne s mladými rodičmi hľadať cestu, ako deti myšlienkovo odpútať od virtuálneho sveta počítačov a mobilov a navrátiť ich k hodnotným pohybovým a športovým aktivitám. Podporovať a učiť ich už od ranného veku zaujímať pozitívny a aktívny  vzťah k pohybovej činnosti a k športu.

 Olympiádu sme ukončili vyhlásením a odmenením všetkých detí omaľovánkami, farebnými pastelkami a športovými trofejami. Záujem o toto športové podujatie a množstvo zúčastnených detí potvrdilo, že  má oprávnené miesto v systéme športových akcií v našom meste. Zároveň má  i významný podiel na  formovaní postojov najmladšej generácie k športu. Pre mnohé zo zúčastnených detí sa táto udalosť stala štartovým signálom a podnetom  na začatie s pravidelnou pohybovou aktivitou. Zároveň sme organizovaním tohto podujatia podporili záujem ďalšej rodičovskej komunity o pravidelné športovanie ich detí. Získali sme nové skúsenosti a podnety, ako ďalší ročník pripraviť ešte atraktívnejšie a kvalitnejšie. Už v súčasnosti pripravujeme zaradenie ďalších atraktívnych športov a pútavých súťaží do jedenásteho ročníka Detskej športovej olympiády v roku 2023.

X. ročník Detskej športovej olympiády 2022 podporilo mesto Trenčín. ĎAKUJEME.

 

 285718840_390640333027149_3047490145068067483_n   287460204_404142408307592_1095865780280453987_n  farebné pastelky 

 285501197_408114864374059_779430271281753188_n 287675697_1216990222381129_753044948476124382_n   285419261_996331671058829_4011563471043301001_n

                 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok 2022 – program a športové aktivity.

 

Športujeme naďalej.

Deti – mládež – dospelí

I na tento kalendárny rok sme pre Vás  pripravili kvalitný športový program ktorý zaujme všetky vekové kategórie detí, mládeže i rekreačných hráčov.

 • Pre najmenších bezplatný blok s bohatým športovým programom
 • Pre všetky deti predškolského veku sériu bezplatných športových podujatí
 • Pre tenisových nadšencov, ktorí nie sú registrovaní vo výkonnostnom tenise sériu turnajov, aby  mohli zažiť atmosféru zápasov a krásny pocit víťazstva
 • Pre rekreačných hráčov s dobrým srdcom a láskou ku štvornohým kamarátom už tradičný turnaj “ Rocco cup “
 • Pre škôlkarov bezplatný športový program s bohatou nádielkou športov a množstvom zábavných hier a súťaží
 • Pre tenisové talenty turnaje na ktorých si overia svoj talent a silu vôle.
 • Pre všetky deti i s rodičmi a celou rodinou už X. ročník ” Detská športová olympiáda ” s bohatým programom a množstvom atraktívnych súťaží
 • Pre oddaných mladých športovcov – tenistov power tréningy, kontrolné zápasy  a zaujímavé testovacie programy
 • A nakoniec pre všetkých, ktorí sa chcú s nami zapojiť do športového života pozvanie do športového areálu HOSS SPORT CENTER 

Športovci, 

treba len sledovať  túto stránku  a stránku:  fb Tenisové centrum mládeže Trenčín, na ktorej  Vás budeme včas informovať a dávať propozície na jednotlivé športové akcie.

Tak  priatelia – udržte sa v zdraví  a Ahoj  v HOSS SPORT CENTRE

12028772_1632021313718320_3123908223019080180_o

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok 2021

 

Ahoj deti,

I v tomto roku pokračuje pandémia koronavírusu, ktorá značne poškodila športovú činnosť na celom svete. Avšak vyzerá to, že je na ústupe a my budeme môcť realizovať bezplatnú športovú aktivitu, ktorú náš klub pre Vás pripravil na tento rok. Čítajte pozorne nasledujúce riadky a keď Vás tento športový program osloví prihláste sa.

ŠPORT NAJMENŠÍM TRENČÍN – bezplatný športový program pre deti i rodičov.

            Náš športový klub flexibilne reagoval na súčasnú zložitú situáciu zapríčinenú pandémiou koronavírusu a pripravil  pre deti predškolského a mladšieho školského veku s rešpektom na opatrenia viacero variant a foriem bezplatných športových  aktivít, ktoré budeme realizovať v najbližšom období. Dáme tak šancu najmladšej generácii spoznávať viacero športových disciplín a vybrať si  šport, ktorý ich bude baviť.

            Deti sa hravou a zábavnou formou  zoznámia s rôznymi druhmi športov a naučia sa správnemu vykonávaniu pohybových štruktúr. Vytvorili sme vhodné podmienky, ktoré  umožnia všetkým záujemcom z radov detí zapojiť sa do týchto atraktívnych pohybových aktivít.

            Účastníci športového programu budú mať možnosť naučiť sa základom niektorých netradičných športových disciplín, akými sú napríklad tenis, golf, lukostreľba a baseball. Sú to športy, ktoré nie sú zaradené do školských osnov a s ktorými sa bežne nestretnú. Okrem toho budú do nácviku zaradené i základné prvky z atletiky, gymnastiky, loptových hier a cvičenia všestrannosti.

            S potešením registrujeme zvýšený záujem rodičovskej komunity participovať pri pohybových aktivitách ich detí, preto oslovujeme s touto atraktívnou ponukou i mladú rodičovkú komunitu.  Program je koncipovaný tak, že umožňuje aj rodičom, aby sa intenzívnejšie zapojili do nácviku a osvojovania si jednotlivých športových disciplín. Máme aj pre nich pripravené odpovedajúce športové náčinie a atraktívne súťaže.       

             Program a všetky ďalšie podrobné informácie budú uverejňované  na fb stránke : Šport najmenším Trenčín. Na tejto stránke sa formou „ komentára“ môžu včas prihlasovať záujemcovia o tento program.

Všetky športové aktivity v rámci tohto programu budú realizované za striktného dodržiavania protipandemických opatrení.

fb: Šport najmenším Trenčín

Tak deti, tešíme sa na stretnutie v Hoss sport centre – Koordinátor: Mgr. Ľ. Kuhlöffel

Pridávame ilustračné foto z niektorých bezplatných športových podujatí, ktoré sme už organizovali.

34307608_2121658914731522_7022842308638801920_o (1)     33045779_2114816088749138_8812146347240062976_n   14424029_1756432511277199_1389403575_o

20150919_105503     2015 25.6. 177       20150919_092055

12028772_1632021313718320_3123908223019080180_o     kr     kr

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2020

 

Ahoj deti,

tento rok sme pre rozšírili ponuku športov o netradičné športy a pripravili sme pre Vás  v rámci športovej aktivity POHYB PRE ZDRAVIE TRENČÍN nasledujúce športové krúžky:

Krúžok vodácky:

je určený pre deti, ktoré majú radi dobrodružstvo na vode. Ponúkame Vám jazdu po Váhu na kajaku, kanoe a hlavne na DRAČÍCH LODIACH. Samozrejme za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení – plávacie vesty povinne + dospelí inštruktori /. Môžu byť prítomní na lodi i rodičia / Na každú jazdu zabezpečujeme kvalifikovaného kormidelníka.

Krúžok strelecký:

V rámci tohto krúžku si môžete osvojiť streľbu z rôznych zbraní. Pre tých, ktorí majú radi umenie STREĽBY Z LUKU dáme príležitosť vyskúšať si bystré oko, umenie koncentrácie a presnosti s nami v rámci ukážok a praktického precvičovania. Samozrejme pochváliť sa indiánskym umením sa budú môcť ocinovia, alebo i maminy. Na záver bude individuálna súťaž, alebo i súťaž rodinných dvojíc. Prirodzene opäť bude treba maximálne rešpektovať naše pokyny a potom to bude O.K.

Krúžok golfový :

Tí, ktorí majú pasiu odpáliť loptičku čo najďalej môžu sa s nami hravou formou učiť základy a tajomstvo GOLFOVEJ HRY. Naučíme Vás triky, ktoré robia golf zábavným a zaujímavým i pre Vás deti. Opäť pozývame aj rodičov, ktorí si to s Vami môžu vyskúšať. Vždy na záver urobíme atraktívnu súťaž jednotlivcov, prípadne dvojíc – rodič + dieťa.

Krúžok : Detský CrossFit

pod týmto názvom máme čosi aj pre tých, ktorí majú záujem o všestranný rozvoj šikovnosti, obratnosti, rýchlosti a ostatných potrebných pohybových vlastností. Pre nich sme pripravili veľmi zaujímavý pestrý program cvičení s rôznymi pomôckami. Opäť po ukážkach, precvičovaní a tréningu si môžete vyskúšať svoje schopnosti v atraktívnej súťaži.

Krúžok tenisový:

samozrejme, pre deti, ktoré chcú pridať do svojej športovej vybavenosti i umenie kráľovskej hry TENIS, ponúkame možnosť naučiť sa to s nami.Tento šport veľakrát využijete počas štúdia, lebo je to cenený vysokoškolský šport.

Možné je i kombinovať niektoré krúžky.

Športovať budeme v Hoss sport centre, golfovom areáli, na lodenici na Ostrove a ďalších športoviskách, ktoré sme pre Vás pripravili.

A hlavne – pre tieto športy máme pre Vás pripravené potrebné športové náčinie, takže stačí iba prísť na určené športovisko a priniesť si so sebou športové oblečenie a dobrú náladu.

Nuž deti, čo vy na to ?

Čo treba urobiť ako prvý krok ?

V prípade záujmu prihlásiť sa na :

- e mail : ludosport45@gmail.com
– telefón: 0905 237 377                                                                  

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Trénerský kolektív TCM Trenčín  

ilustračné foto

22711713_1990119114575203_454573358_o   21125579_1994259917471423_7931686746659128877_o   20187345_1938169109770204_783562236_o
 ludostrelec (2) – kópia   golf - green card   aktuálne foto

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

IV. ročník DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 2016

 

„Detská športová olympiáda“ sa stala už tradičným podujatím pre deti

predškolského a mladšieho školského veku.  V tomto roku sme opäť pripravili

pokračovanie tohto  športového  podujatia, ktoré sme zaradili do série

bezplatných podujatí organizovaných našim klubom.

Organizovaním olympiády

sme chceli upriamiť  pozornosť najmladšej generácie na zmysluplné

pohybové aktivity, ktoré prinášajú deťom radosť, potešenie a pozitívne

pocity. Projekt sme skoncipovali a rozbehli na základe dlhodobého vzájomného

spoznávania a stretávania sa s tisíckami detí z Trenčína, blízkeho okolia, ale

i zo vzdialených krajín. V rámci realizácie tejto bezplatnej športovej aktivity

sme sa v tomto roku stretli s prvákmi všetkých trenčianskych základných škôl

a s množstvom detí predškolského veku. Potešil nás záujem o túto aktivitu

a zároveň nás to povzbudilo do ďalšej činnosti.

 • Vlastnej realizácii predchádzala viac ako polročná príprava v rámci ktorej
 • sme v sprievodných aktivitách oslovili s týmto projektom cca 680 detí zo
 • základných škôl a cca 480 detí z materských škôl. Všetky oslovené deti
 • dostali pozvánku na olympiádu s podrobnými informáciami o jej význame
 • v systéme pohybovej a telesnej výchovy mládeže a o všeobecnom úsilí
 • spoločnosti zabezpečiť zdravý fyzický i mentálny rozvoj najmladšej generácie
 • V pôvodnom termíne 17.9. 2016 sme vzhľadom na prudký dážď, ktorý sa spustil
 • pred začiatkom podujatia a trval až do večerných hodín museli akciu zrušiť
 • a presunúť na najbližšie možné termíny. V konečnom dôsledku však neboli
 • deti o nič ukrátené a podujatie sme uskutočnili v náhradných termínoch :19.9.,21.9., a 23.9.2016.
 • V uvedených dňoch sme  IV. Detskú športovú olympiádu  realizovali v športovom
 • areáli Hoss sport center. Okrem toho sme po dohode s materskými školami
 • zorganizovali súťaže v priestoroch, ktoré využívajú na pohybovú prípravu.
 • Takže nakoniec sme projekt i napriek nepriazni počasia v plnom rozsahu realizovali.
 • Deti súťažili v tradičných i netradičných  športových disciplínach.
 • Boli rozdelené podľa vekových kategórií i podľa typu súťaže na súťaž
 • jednotlivcov i v štafetovej súťaži družstiev. Absolvovali súťaže v rýchlosti
 • reakcie na vizuálny a verbálny podnet, v bežeckej rýchlosti, súťaže
 • v koordinovanosti pohybov, súťaže v priestorovej orientácii a súťaže
 • rozvíjajúce anticipáciu a rýchlosť v rozhodovaní.  Deti si popri súťaží
 • osvojovali základné prvky z tradičných športov, ako sú basketbal,
 • atletické disciplíny, hokejbal, futbal, ale aj prvky z nových moderných
 • športov, ktoré má terajšia mládež v čoraz väčšej obľube.
 • V rámci olympiády sme deti zoznámili s netradičnými športovými disciplínami
 • a športovým náčiním, ako sú napríklad baseballové rukavice a pálky rôznych typov, 
 • baseballové loptičky a stojany na odpaľovanie potrebné pri nácviku a tréningu.
 • Mali možnosť vyskúšať si pre nich nové športy ako je golf a tenisová hra.
 • Mohli si nacvičovať a vyskúšať základné golfové údery  s použitím najmodernejšieho
 • golfového vybavenia pre ich vekovú kategóriu – golfové palice, vertikálne
 • i horizontálne terče, tréningové lepiace loptičky a ďalšie špeciálne prostriedky.
 • Okrem toho sme pre deti pripravili viac ako 40 detských tenisových raketiek
 • a tristo detských tenisových loptičiek. I v tomto športe si mohli vyskúšať
 • základné údery a prípravné cvičenia. Popritom mali príležitosť zasúťažiť si
 • v skákaní so švihadlom, hádzať do diaľky i na cieľ. Skrátka mohli sa do sýtosti vyšantiť.
 • Že deti obľubujú pohyb a ochotne sa učia novým pohybovým štruktúram, ktoré
 • im ponúkame formou športovej činnosti je všeobecne známe. Rezervu vidíme v intenzite
 • záujmu mladej rodičovskej generácie venovať svoj osobný čas pre tieto ponúknuté  
 • detské aktivity. Preto sme sa aj prostredníctvom olympiády snažili podporiť
 • a zintenzívniť komunikáciu a záujem mladých rodičov o pravidelné pohybové
 • aktivity ich detí. Zamerali sme sa na úsilie spoločne s mladými rodičmi hľadať cestu,
 • ako deti myšlienkovo odpútať od virtuálneho sveta počítačov a mobilov a navrátiť
 • ich k hodnotným pohybovým a športovým aktivitám. Podporovať a učiť ich
 • už od ranného veku zaujímať pozitívny a aktívny  vzťah k pohybovej činnosti a k športu.

ZÁVER

Olympiádu sme ukončili vyhlásením a odovzdaním odmien víťazom jednotlivých vekových

kategórií a v kategórii jednotlivcov i družstiev. Na základe dosiahnutých výsledkov

sme určili najvšestrannejšieho olympionika a víťazné družstvá v štafetových súťažiach.

Všetky zúčastnené deti dostali diplom olympionika a zaslúžené športové trofeje.

Súťažné nasadenie detí potvrdilo, že takéto podujatie má oprávnené miesto v

 systéme športových akcií v našom meste a významný podiel na  formovaní 

postojov najmladšej generácie k športu. Pre mnohé zo zúčastnených detí sa

táto udalosť stala štartovým signálom a podnetom  na začatie s pravidelnou

pohybovou aktivitou. Zároveň sme organizovaním tohto podujatia podporili

záujem ďalšej rodičovskej komunity o pravidelné športovanie ich detí.

Získali sme nové skúsenosti a podnety, ako ďalší ročník pripraviť ešte

atraktívnejšie a kvalitnejšie. Už v súčasnosti pripravujeme zaradenie

ďalších atraktívnych športov a pútavých súťaží do piateho ročníka

Detskej športovej olympiády v roku 2017.

 

14423714_1756432761277174_1115924231_o   14424029_1756432511277199_1389403575_o   14455954_1756432791277171_1195108873_o

14423955_1756432771277173_1123417363_o    14423639_1756432821277168_27827505_o    14359912_1754129991507451_634786450_o (2)

14374734_1753082441612206_1482058522_o    14375144_1753082408278876_1135832818_o   dšo baseball a tenis

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Pozvánka

 na tenisový turnaj štvorhier ktorý je zameraný na podporu havkov v trenčianskom útulku

„ Rocco Cup 2016 II „

Priatelia,

pozývame Vás na športovo – spoločenské stretnutie, ktoré organizujeme za účelom

podporiť havkov v trenčianskom útulku. Chceme týmto vytvoriť tradíciu a zároveň

prispieť k zlepšeniu postojov ľudí k týmto ušľachtilým bytostiam.

Je to naša osobná iniciatíva , ktorou si chceme uctiť pamiatku nášho psíka Ročka

a zároveň urobiť aspoň niečo pre havkov, ktorí nemali šťastie na pánkov.

Pripravili sme pre Vás zaujímavý športový program v príjemnom prostredí moderného

areálu HOSS SPORT CENTER.

Tešíme sa na stretnutie s Vami – Ludo a Ľubica Kuhlöffelovci

Termín : 1.október 2016 / sobota /
Miesto : športový areál HOSS SPORT CENTER, Karpatská ul.,
Štartovné : 10 €

Program:

• 9.00 Začiatok športovej časti – tenisový turnaj – štvorhry
• 12.00 Občerstvenie
• Po skončení turnaja bude vyhodnotenie a spoločenské posedenie

Priatelia v prípade, že Vás naše pozvanie oslovilo prihláste sa na turnaj čo najskôr !!!

Kontakt :

ludosport45©gmail.com , 0905 237 377
lubisport©gmail.com , 0905 981 257

a ešte foto z prvého turnaja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rocco cup 2016 sa stal realitou.

 

Priatelia,

Kto sleduje túto stránku tak vie, akými aktivitami v prospech spoločnosti a hlavne v prospech najmenších detí sa zaoberáme. Sú to aktivity nezištné a smerované pre všetky deti bez rozdielu sociálneho zázemia. Tentokrát sme ale zamerali pozornosť aj na pomoc ušľachtilým a  najvernejším bytostiam na svete – psíkom. Podarila sa ďalšia dobrá vec a športovo – spoločenské podujatie zamerané na pomoc opusteným psíkom v trenčianskom útulku sa vydarilo nadmieru. Prozreteľnosť nám dožičila nádherné počasie a pozvanie na podujatie prijali a zúčastnili sa ho skvelí ľudia s dobrým srdcom. Priznám sa, že som neočakával takú odozvu o náš športovo – spoločenský charitatívny  program. To, v akom rozsahu a ako pozitívne reagovali ľudia na naše pozvanie  sme nečakali ani v najsmelších predstavách. Určite nás to povzbudilo do ďalšej aktivity v tejto forme pomoci bytostiam, ktoré sa nedokážu sami ubrániť zlu, ktoré im niektorí ľudia robia.

Teraz už k samotnému podujatiu. Za krásneho ranného a sviežeho vzduchu a oblohe bez mráčka sme sa zišli v modernom športovom areáli Hoss sport center. V tomto areáli nám vyšli v maximálnej miere v ústrety a nezištne podporili túto aktivitu. Sme vďační za ich ústretovosť. Stretli sme sa so známymi športovcami, ale i s hosťami z iných slovenských miest, ktorí svojou účasťou prišli podporiť našu iniciatívu.

Po krátkej informácii sme začali turnaj štvorhier. Odohral sa bez najmenších rušivých momentov vo výbornej  športovej atmosfére. Po skončení turnaja nasledovala spoločenská časť. Na nej sme podrobne informovali účastníkov o zmysle tejto iniciatívy a pohostili sme všetkých dobrotami na doplnenie minutých kalórií. K tomu nám náš dobrý priateľ Michal pustil nádherné melodické skladby obľúbených spevákov. Dobrá a pohodová nálada nám v družnej vydržala až do konca nášho stretnutia.

Priatelia,

Sme Vám všetkým nesmierne vďační, že ste prijali naše pozvanie a podporili ste svojou účasťou a darmi myšlienku, aspoň čiastočne zlepšiť život psíkom, ktorí stratili, alebo boli opustení svojimi pánkami. Je to ťažko definovateľný, nádherný pocit vedieť, že ešte i v tejto uponáhľanej a arogantnej dobe sa vyskytujú ľudia so šľachetným srdcom. Hneď na druhý deň sme psíkom zaniesli Vaše darčeky, granule, deky a ďalšie veci potrebné pre ich život. Viete si asi predstaviť aký poprask nastal medzi psíkmi, keď sme im priniesli obľúbené psie pochúťky a ostatné potrebné praktické veci.

Čo chceme ešte na záver povedať. Chceme Vás i ďalších ľudí dobrej vôle touto cestou osloviť o priateľstvo a podporu tejto iniciatívy. Zároveň dávame verejný sľub, že pokiaľ nám to vyššia moc dovolí, budeme i naďalej pokračovať v podobných aktivitách a organizovať takéto športovo – spoločenské eventy. 

Tak priatelia

Ahoj 

P.S. Priatelia,  pozdrav AHOJ bol pozdravom námorníkov a u nás sa ním dlhé roky zdravili vodáci. Koho to zaujíma môže si ľahko zistiť ako vznikol a akého citátu je skratkou.

Srdečne Vás zdraví organizačný tím a Mgr. Ludo Kuhloffel a Ľubica Kuhloffelová

 

                    13262627_1706855439568240_812454065_o   13262320_1706854986234952_1713084557_o

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

 

POHYB PRE ZDRAVIE – TRENČÍN

Bezplatná športová aktivita

Vážení športoví priatelia, deti, rodičia,

Je všeobecne známe, že malé deti trávia veľký objem času pasívne, čo sa fatálne prejavuje

na ich zhoršenom zdravotnom stave. Našou prioritou je budovať u detí pozitívny vzťah k

pohybovej aktivite a k športu už od útleho veku a ako jeden z prostriedkov pre dosiahnutie

zlepšenia tohto stavu sme aktívne začali realizovať bezplatný celoročný

športový program ” Pohyb pre zdravie Trenčín”. Tento program akceptovalo a aktívne podporilo

mesto Trenčín a je pripravený pre všetky deti predškolského a mladšieho školského veku.

Ako prvých sme navštívili žiakov V. Zš , Zš. Novomeského a Zš Východná s ukážkami viacerých športov.

Zúčastnilo sa ho cca 190 detí s ktorými sme si dosýta zašportovali.

Všetci žiaci dostali info letáčik pre rodičov s rozsiahlym popisom športových aktivít

a podujatí, ktoré sme pre deti pripravili.

S našou športovou ponukou postupne oslovíme všetky deti z Trenčína a blízkeho okolia,

ktoré sú predškolského a mladšieho školského veku. Naša športová ponuka je pripravená pre deti,

ktoré majú radosť z pohybu a majú záujem naučiť sa základy tradičných i netradičných športov.

Prvé spoločné stretnutie bude v modernom športovom areáli Hoss sport center,

kde si deti budú môcť dosýta zasúťažiť a overiť si svoju obratnosť, vytrvalosť a šikovnosť.

Presný termín včas oznámime na stránke facebook.com / Pohyb pre zdravie Trenčín

Deti, ktoré majú záujem zúčastniť sa nášho bezplatného športového programu a užiť

si veľa spoločnej zábavy a športového vyžitia sa môžu prihlásiť na e mail : 

pohybasport12@gmail.com, alebo na t.č. 0905 237 377

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Trénerský tím ” Pohyb pre zdravie ” a koordinátor projektu Mgr. Ľ. Kuhloffel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

III. ročník “  Detská športová olympiáda “

               19.9.2015                  

 

Všetko išlo ako po masle – krásne počasie, dobrá nálada, kopa detí a veľa

pútavých súťaží.To boli sprievodné znaky vydareného športového podujatia,

ktoré sme už po tretí krát usporiadali pre deti a mládež z Trenčína

a okolitých miest a obcí. Olympiáda sa uskutočnila v Hoss sport centre na

Karpatskej ulici. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené množstvo športových

trofejí, školských pomôcok, omalovávaniek, farebných náramkov a ostatných

drobných pozorností. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach. Deti

tak mohli preukázať svoju zručnusť v tenise, detskom golfe, florbale,

baseballe, futbale, basketbale a pod. 

12028772_1632021313718320_3123908223019080180_o     12032823_1632020497051735_1848259331729567138_o      12015186_1632017783718673_7192125015671512619_o

 počasie nám prialo a mohli sme začať             ochotní pomocníci z radov detí

12027181_1632023603718091_167695785847808755_o       12032697_1632019610385157_4352745299605772896_o (1)       12034295_1632019820385136_2983485175208715904_o

12045576_1632020410385077_962350810755660308_o      12068482_1632019980385120_6546951106966130749_o      12015140_1632023267051458_7141101571164241069_o

               na deti čakali športové trofeje a veľa darčekov

12068983_1632022063718245_7199872316374006349_o           12068996_1632023347051450_3797621648314221761_o (1)    20150919_083847

20150919_092032 20150919_092055 20150919_105503

   mali sme pripravené množstvo rozmanitých športových prostriedkov

20150919_111053 20150919_113909 20150919_113955

                 deti boli rozdelené podľa veku do skupín

20150919_114004 20150919_111128    12068402_1632018613718590_3892411551655527691_o

12045356_1632018033718648_2615105542959061877_o   12032823_1632020497051735_1848259331729567138_o   12045576_1632020410385077_962350810755660308_o

   nechýbala výborná nálada, humor i plný stôl trofejí a darčekov

12045790_1632021210384997_6592622391060212774_o   12032697_1632019610385157_4352745299605772896_o (1)  12027181_1632023603718091_167695785847808755_o

Účasť väčšieho množstva detí a mládeže, nielen z Trenčína, ale aj z

Prievidze,Partizánskeho, Tr. Teplíc, Dubnice a okolitých obcí svedčí

o zvyšujúcej sa popularite tohto bezplatného podujatia. Sme radi, že

môžeme toto podujatie opakovať  aj vďaka  finančnej podpore mesta Trenčín,

bez ktorej by sa v žiadanom rozsahu nedalo uskutočniť. Opäť sme sa

presvedčili, že šikovných a talentovaných detí je v Trenčíne významné množstvo,

chce to len dávať im príležitosť a venovať systematickú starostlivosť.

Na záver sme si svorne zaželali, aby sme sa mohli takto stretávať

a športom sa zabaviť i viackrát v priebehu roka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Naše aktivity rozširujeme každoročne o nové atraktívne športy :

 

V roku 2015 sú to: street workout, golf, kroket, baseball a americký

futbal       

 

Činnosť s deťmi materských škôl 

V rámci plnenia projektu na rok  2015 navštevujeme spádové i vzdialené materské školy. Hravou formou  zoznamujeme deti so základmi tradičných i moderných športov. Zameriavame sa na cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti a zručnosti. Používame pritom množstvo športových prostriedkov. 

kr  Mš Východná  kr


kr     IMAG0942    Fotka(1198)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Naše aktivity na základných školách

Spolupráca so základnými školami má dlhoročnú históriu. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl máme pripravenú sériu bezplatných športových podujatí so zaujímavým programom. Obohatili sme program o moderné pálkové športy, ktoré nie sú v školských osnovách a väčšina detí ich nepozná.

športový deň    pozor-štart       nástup pred dúťažou

    skupina detí       súťaže družstiev    

 

Bezplatný kurz základov golfovej hry pre všetky školy v Trenčíne

Našu činnosť sme rozšírili o program výučby golfovej hry, ktorú bezplatne ponúkame trenčianskym školám všetkých stupňov. Po základnom výcviku budeme pokračovať v novom deväť jamkovom golfovom areáli.   

kr  kr   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kids golf

zábavnou formou učíme deti základom golfovej hry

kr   kr      kr

          prvá súťaž v detskom golfe – víťazi

 

 Začíname s výučbou kroketu,amerického futbalu a baseballu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kroket hra     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kroket hra     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kroket hra

Kroket je zaujímavá pálková hra, ktorá sa hrala už na Olympijských hrách v roku 1900 v Paríži. Rozvíja koncentráciu, koordináciu a presnosť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt baseball deti obrázky    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt baseball deti obrázky   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kids baseball

Baseball je tímový šport, populárny najmä v Amerike a východnej Ázii. Táto hra je pre deti veľmi pútavá a radi sa ju učia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kids american football     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt americký futbal deti obrázky    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kids american football

Americký futbal je kolektívna hra rozvíjajúca, rýchlosť, koordináciu, orientáciu a dynamickú silu. Zameriame sa na rozvoj týchto schopností.

 

Do našich aktivít zaraďujeme populárny šport mládeže tejto doby – Street workaut

Street workout v preklade – cvičenie na ulici / v prírode / je čoraz populárnejší šport. Vznikol nedávno v USA, kde tamojšia mládež začala na cvičenie využívať dostupné náradie v mestských parkoch.  Je to cvičenie rôznych cvikov na hrazde a pevnej konštrukcii ” letnej telocvične ” v prírode. Je určené pre mládež, ktorá obľubuje silové cvičenia a zdokonaľuje si svoje silové schopnosti. Všetky cviky sa cvičia bez závažia iba váhou vlastného tela. Jednotlivými cvikmi sa zapája naraz veľa svalových skupín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt street workout obrázky    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt street workout obrázky   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt street workout obrázky

 

 Participácia – ukážky na školách a organizovanie podujatí v hokejbale 2014

Participácia na celoslovenskom projekte, ukážky na školách, nácvik základov hokejbalu

a organizovanie prvých zápasov medzi školami

trieda2     foto     hok vých.

ukážky na školách             základy hokejbalu      organizovanie skupín

hokejbal historicky prvý zápas     IMAG0800      DSCN0299

historický prvý zápas         najlepší technik         inštrukcie brankárovi

0123      0062       DSCN0301

 príprava na zápas            kontrola výstroje           tréning ” nájazdov “

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

” Športová činnosť so študentmi stredných škôl ” 2015

Pre stredné školy realizujeme bezplatné programy v modernom športovom areáli, kde pôsobíme v letnom období. Dali sme ponuku všetkým stredným školám, aby využili možnosť oboznámiť sa so športmi, ktoré nie sú v školských osnovách. Ukazujeme a učíme študentov základy moderných športov ako sú napríklad baseball, golf, tenis a americký futbal. Ponúkame im možnosť trénovať tieto športy a zdokonaľovať si ich techniku. Pozývame študentov všetkých ročníkov, aby sa pravidelne zúčastňovali našich aktivít. V súčasnosti sme rozšírili aktivity o cvičenie v modernej letnej telocvični.

                                  kr     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kids golf               

                       ukážky a precvičovanie golfových úderov

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Participácia na firemnom ” Športovom dni ” 2015

Participovali sme pri príprave i realizácii  športového podujatia v rámci ” firemného  športového dňa Proreco “. Súčasťou bol bohatý športový program plný súťaží v tradičných i netradičných športooch. Zúčastnili sa ho drúžstvá zmiešané z dospelích i detí. Súťaže boli pútavé a zaujímavé. Na konci bolo vyhodnotenie na ktorom každý účastník dostal zaslúženú odmenu

firma q   firma w   firmae

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

” Majstrovstvo Trenčína neregistrovaných žiakov v tenise ” 2015

Usporiadali sme bezplatné podujatie aj pre deti, ktoré nehrajú výkonnostný tenis, túžia si vyskúšať súťaž a zažiť pocit víťazstva. Turnaj sme doplnili súťažami v obratnosti, rýchlosti a presnosti. Súťaže i turnaj boli pútavé a zaujímavé. Na konci turnaja a súťaží dostalo každé dieťa športovú trofej, diplom a rôzne detské suveníry.

      english1       kr    kr

 

”  Medzinárodný deň detí.” 2015

V sobotu 2015 sme participovali na spoločensko – športovom podujatí, ktoré bolo v areáli Hoss Sport Centre. Zúčastnilo sa cca 650 detí z Trenčína i okolia. V rámci podujatia sme učili deti základom netradičných športov, ako je detský golf, plážový tenis, detský baseball a rôznym pohybovým hrám rozvíjajúcim pohybové zručnosti. Deti za svoj výkon dostávali body, za ktoré si potom mohli vybrať rôzne omalovánky a suveníry.

    mdd 2015    mdd 2015 1    mdd 2015 2

mdd 2015 3    215       kr

                                  mdd 2015 5    kr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

” Športová olympiáda ” ŠKD pri Zš. Veľkomoravská    10.6.2014

 reagovali sme na oslovenie zo strany pedagogičiek z ŠKD  a v areáli školy sme zorganizovali pre žiakov ŠKD zaujímavé športové podujatie, v rámci ktorého si deti overili úroveň pohybových znalostí a schopností v pútavých súťažiach. Zúčastnilo sa ho cca 60 žiakov, ktorým nevadilo ani extrémne teplo na dosiahnutie výborných výkonov. Najväčším pozitívom bola ochota zúčastnených bojovať z celých síl o víťazstvo kolektívu. Aktívne sa pri organizácii súťaží zapájali i ďalšie pedagogické pracovníčky p. Hrnčiariková a p. Stanislavová.

 

         kr         kr       kr

      nástup pred súťažami        základné inštrukcie           prvé súťaže

kr        kr      kr

                      družstvá úporne bojovali o každý bod

                 kr                           kr

         zhodnotenie súťaží             chvíľka pred vyhlásením najlepších

                                                          kr

         deti boli super – zvíťazili všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Medzinárodný deň detí 2014

V nedeľu 1.júna sme participovali na peknom podujatí pre deti, ktoré sa uskutočnilo v modernom športovom areáli HOSS SPORT CENTER.  Zúčastnilo sa ho množstvo detí, pre ktorých bol pripravený hodnotný športovo – spoločenský program. My sme pripravili množstvo pestrých a zaujímavých pohybových súťaží a najmenším sme pútavou formou ukázali základy tenisovej hry.

           kr   kr    kr

                                 jedna zo skupiniek

              kr     kr     kr

                        počasie nám prialo, bol to vydarený deň

             kr     kr       kr

                                      v plnom nasadení

                                         kr     kr

                           deti súťažili v rôznych štafetových súťažiach

                kr    kr      kr

                                                                       kr                                                                    

deti, ktoré sa zúčastnili podujatia dostali farbičky, sladkosti, ovocie, džusíky a vymalovánky

                                                                        kr

                a aby bolo všetko v poriadku dozeral náš klubový maskot ROCCO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

” Regionálne majstrovstvo v tenise stredných škôl “   2014

22. mája 2014 organizovalo Krajské športové centrum v Trenčíne druhý ročník tohto úspešného podujatia. Podujatie sa realizovalo v modernom športovom areáli HOSS SPORT CENTER. Stretli sa v ňom chlapci a dievčatá stredných škôl, aby si porovnali svoje tenisové schopnosti v dvojhre. Náš klub participoval na tomto podujatí organizačne, rozhodcovsky i materiálnym zabezpečením.

Víťazom kategórie chlapcov sa stal už druhýkrát Patrik Cvik, ktorý vyhral vo finále nad  Alexandrom Dudom

V kategórii dievčat vyhrala Jana Svedková, ktorá porazila vo finále Martinu Zacharovú

            kr kr kr

Nástup hráčov a hráčok, príhovor riaditeľa KCVČ Trenčín a hlavného rozhodcu

       kr kr kr

                        kr                         kr

        športové trofeje pre finalistov     chvíľa relaxu pred zápasom

         kr kr kr

             finalisti v plnom nasadení      zdravotníčky v dobrej nálade

                                     kr  kr

             dobojované – záverečné vyhodnotenie a spoločné foto

                                                              kr

 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

” Friendship Cup 2012 “

Memoriál MUDr. P. Lovišku

Friendship cup 2012  pred tturnajom  účastníci1

Peťo – priateľ- športovec    pred turnajom          účastníci turnaja  

  víťazi  druhé miesto  3miesto

          víťazi              druhé miesto              tretie miesto

 

” Športové dni pre ŠKD pri Zš Veľkomoravská ” 2013

ku koncu školského roka sme uskutočnili vydarené podujatie pre deti zo 4. Zš

 s mnohými súťažami a pohybovými hrami. Takéto podujatie ponúkneme i ostatným

trenčianskym základným školám

IMAG0892    18062013(013)_2    tréningové pomôcky

     pred súťažami               štafety              súťažné pomôcky

cvičenia obratnosti   nástup pred dúťažou    súťaže družstiev

súťaže obratnosti       nástup druhej skupiny       slalomový beh

štafetové súťaže  hokejbal   víťazi

    v plnom nasadení        ukážky hokejbalu                 víťazi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Detská športová olympiáda  2013

Vydarené podujatie pre deti z materských škôl. Každé dieťa dostalo pamätnú zlatú

medailu a účastnícky diplom. K tomu dostali pestré omalovánky.

V roku 2014 máme v programe rozšíriť súťaže o ďalšie disciplíny

ideme trénovať    najmenší tenista    vyhrali sme

    pred súťažou          najmladší účastník           zvíťazili všetci

IMAG0946    IMAG0943   IMAG0944

      rodičia sledovali výkony detí z tieňa modernej ” terasy “

IMAG0947    ukážka výstroje    IMAG0942

prestávka na oddýchnutie, osvieženie a nabratie síl

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

” Regionálny prebor stredných škôl trenčianskeho regiónu 2013

 / organizovanie tenisového turnaja pre KCVČ /

    nástup     žrebovanie  príhovor riaditeľa

    nástup pred turnajom          žrebovanie         príhovor riaditeľa turnaja

      majstrovstvo kraja študentov 2013 011       majstrovstvo kraja študentov 2013 002     majstrovstvo kraja študentov 2013 006

        záber z turnaja              poďakovanie zúčastneným súťažiacim            

       majstrovstvo kraja študentov 2013 013    vyhlásenie víťazov   majstrovstvo kraja študentov 2013 009  

       ceny pre víťazov                   vyhlasovanie výsledkov

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

 

t