O nás


           hrad a ja

            Mgr. Ľ. Kuhloffel, riad.TCM

                                

    Vážení športoví priatelia,

naše občianske združenie vzniklo v roku 1998Počas nášho pôsobenia sme zažili veľa radostných i zložitých chvíľ, ale dokázali sme flexibilne reagovať na dynamický vývoj spoločnosti i na nové pohľady a požiadavky detí, mládeže i dospelej populácie smerom k pohybovým aktivitám a k športu. 

Postupne sme prehodnocovali naše postavenie a pôsobenie v spoločnosti a zamerali sme sa okrem výkonnostného tenisu i na činnosť s väčšinovou časťou mladej populácie. Ide o deti, ktoré radi športujú, ale nemajú záujem o výkonnostný šport sprevádzaný kŕčovitou honbou za medailami a víťazstvami pod neustálym tlakom rodičov, trénerov, médií  a okolia. Aj tieto deti sa dokážu realizovať športovou činnosťou a z mnohých sa stávajú výborní športoví pedagógovia, alebo tréneri. Môžeme to potvrdiť z vlastnej skúsenosti. 

Naši hráči a hráčky sú úspešní v Austrálii, Novom Zélande, USA, Ománe, Anglicku, Sardínii, Taliansku a v ďalších krajinách. Reprezentujú tak nielen seba, ale i náš klub, rodné mesto i Slovensko. Je to výsledok práce s tisíckami detí, ktorým sme počas nášho pôsobenia priblížili taje športu a nasmerovali ich na športovú dráhu života.

 I v tomto roku sme pripravili pre Vás atraktívne športové podujatia  a tešíme sa na stretnutie s Vami .

 Mgr. Ľ. Kuhloffel s trénermi

Pravidlá a etický kódex Tenisového centra mládeže Trenčín

Pravidlá a Etický kódex TCM sú súborom zásad a princípov vzájomnej komunikácie a vzťahov všetkých účastníkov športových aktivít nášho klubu.  Kódex zhmotňuje špecifiká nášho klubu a vychádza z potreby dobrých vzťahov pre úspešný chod TCM Trenčín. Sú v ňom základné informácie, ktoré vychádzajú z téz ” Európskeho športového kódexu ” a týkajú sa i športovej činnosti s malými deťmi. Podmienkou začatia spolupráce je vyplniť prihlášku s potrebnými základnými informáciami a s prehlásením rodiča o rešpektovaní pravidiel činnosti klubu.

Pravidlá:

 • Príchod na tréning najneskôr päť minút pred tréningom a pre dieťa sa treba dostaviť 5 minút pred koncom tréningu. Po ukončení tréningu dieťa osobne prebrať od trénerov.
 • počas tréningu v hale, ktorá nemá priestory pre divákov nie je možná prítomnosť rodičov, ani iných členov sprievodu vo vnútri haly
 • neprítomnosť kvôli ochoreniu, alebo inej príčiny treba hneď ohlásiť formou SMS správy. Ospravedlnená je len dlhodobá absencia kvôli ochoreniu, alebo úrazu. Ostatné príčiny vynechania tréningu sa neakceptujú.
 • každý hráč je povinný mať načas vysporiadané členské príspevky a ostatné klubové poplatky, omeškanie sa netoleruje. Nedodržanie termínov platieb bude riešené podľa pravidiel a môže viesť k rozviazaniu športovej spolupráce.
 • Výška poplatkov za tréningovú jednotku sa odvíja od typu, tréningového obdobia, poplatku za halu, alebo poplatku za dvorec.
 • poplatky sa platia vopred na 20 tréningových jednotiek. Úhradu treba zaplatiť na účet
 • rodič je povinný bezodkladne nahlásiť zmenu  telefónneho čísla
 • v prípade, že hráč nemá uhradenú platbu, nemôže nastúpiť na tréning.
 • v prípade krátkodobej absencie  sa účtujú neodohrané hodiny v plnej výške, náhrady tréningov nie sú možné.
 • individuálne tréningy sa dajú dohodnúť s trénermi.
 • klub si vyhradzuje právo zrušiť z objektívnych príčin tréningovú hodinu s tým, že rodič bude o tom bezodkladne informovaný na fb stránke Športová akadémia L2

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zopár foto z našej činnosti

   13262627_1706855439568240_812454065_o    13262320_1706854986234952_1713084557_o    kr  

 

            firma w   trénerka s malými  14375144_1753082408278876_1135832818_o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                    

 

Foto zo IV. ročníka DETSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY 2016 

 

14455954_1756432791277171_1195108873_o   14423955_1756432771277173_1123417363_o    14424029_1756432511277199_1389403575_o

14359912_1754129991507451_634786450_o (2)   14375144_1753082408278876_1135832818_o 20150919_083847

14467069_1756432851277165_1307274728_o       12032823_1632020497051735_1848259331729567138_o  20150919_092055

každoročne aktivujeme veľké množstvo detí organizovaním športových podujatí

12045790_1632021210384997_6592622391060212774_o   20150919_092032   2015 25.6. 177

12045356_1632018033718648_2615105542959061877_o   20150919_105503    12068983_1632022063718245_7199872316374006349_o

     kr         kr      kr

                   dávame deťom radosť, pohyb, šport a pocit víťazstva             

          kr       kr    kr

                         organizujeme podujatiach pre všetky vekové kategórie       

        kr          kr     kr

                        z podujatia pre deti z Detských domovov               

                                skupina detí          nástup pred dúťažou         

                  veľkí si pomôžu sami – dajme šancu najmenším 

          2002 skupina         2002 skup ii     2002 skup iii

     každoročne aktivujeme do pohybovej činnosti významné množstvo detí a mládeže

            IMG_0236    ludo3    22092011198

      organizujeme rôzne športové podujatia plné zábavy a skvelých športových výkonov

                      IMAG0940      22062013

                        deti nachádzajú u nás radosť, výborné podmienky, hry a potešenie           

             vyhrali sme       17062013(008)        Snímka063

              venujeme sa škôlkárom i deťom mladšieho školského veku

              IMG_1354        foto víťazov      víťazi

               navštevujeme so športovou ponukou škôlky,základné, stredné i vysoké školy  

            majstrovstvo kraja študentov 2013 006       majstrovstvo kraja študentov 2013 002     IMG_1355_2

                                     nezabúdame ani na študentov a rekreačných hráčov        

kr   kr    kr

kr   kr    kr

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 Myslíme i na rekreačných hráčov                          

 

                                          ROCCO CUP 2016                                

                     Športové podujatie na podporu trenčianskeho útulku pre psíkov     

13282776_1706855432901574_46772996_o

                                  Memoriál MUDr. P. Lovišku                            

                          Spomienka na nášho dobrého kamaráta Peťa

                                                                           

 účastníci1

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            zopár fotografií z pôsobenia našich hráčiek a trénerov v zahraničí        

               ludo52       ludo21     lora gridl

                                                 máme cenné skúsenosti z pôsobenia v zahraničí   

            IMG_20150723_0004       IMG_20150723_0012          IMG_20150723_0013

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        IMG_0014       2002 noviny   Snímek 158

          kr    firma q     kr

         tradične organizujeme množstvo zaujímavých športových podujatí   

                                   IMAG0864        0123

            participujeme na celoštátnom projekte školského hokejbalu

     nástup pred zápasom    trieda2    IMAG1293     

                                      zorganizovali sme prvé zápasy v Trenčíne   

      IMAG1290     Fotka(056)    hokejbal

       v rámci športových ukážok predstavujeme v školách i hokejbal tenis, golf baseball a iné športy.                     

    kr   kr  kr

    kr   kr  kr

 • Tenisové centrum mládeže Trenčín ( v skratke TCM )  má bohatú športovú i spoločenskú históriu. Počas našej činnosti sme vychovali mnoho úspešných mladých tenistov a uskutočnili  desiatky celoslovenských turnajov vo všetkých vekových kategóriách na ktorých sa v mladom veku zúčastnili i niektorí súčasní slovenskí reprezentanti a reprezentantky.
 • Hráčky nášho klubu dosiahli významné úspechy na majstrovstvách SR a vyhrali viacero kvalitných celoslovenských turnajov. Úspešne reprezentujú farby klubu a Trenčína nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
 • Viacerí hráči, ktorí získali základy tenisu v našom klube využívajú tenisové umenie pri štúdiu na univerzitách v zahraničí.  Viac ako dve desiatky našich odchovancov trvalo žijú, alebo študujú v USA, Austrálii, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Sardínii, Španielsku, atď.
 • Pre našu činnosť máme k dispozícii v Hoss sport centre: tri tenisové dvorce s umelou trávou, jeden multifunkčný kurt s tvrdým povrchom pre minifutbal, tenis, basketbal, volejbal, florbal, hokejbal a pre kondičné cvičenia. Súčasťou areálu je golfové odpalisko, patting a golfový areál s deviatimi jamkami.

 

 

          

 

 

t